XPOLOG

פלטפורמת ה- XPOLOG מאפשרת ניתוח נתונים קריטיים הנמצאים בקבצי לוג של מכשירים ניידים ונייחים, מרכזי נתונים, ענן, תשתיות, יישומים עסקיים, ועוד. והכל, באמצעות שיטה ייחודית לניתוח לוגים וחיפוש נתונים

כל הכלים לניהול נתונים בפלטפורמה אחת

ערך מוסף מיידי לאנשי מקצוע בכל מחלקה ניהול נתונים מקצה לקצה כל הכלים לניהול נתונים בפלטפורמה אחת Augmented Search™ לגילוי שגיאות, בעיות ודפוסים נסתרים באופן אוטומטי חיפוש פשוט / מורכב בכל נתוני ה-IT צפייה נוחה בנתוני לוגים


הפקת כל דו"ח אפשרי

 • לאסוף, לסווג ולנהל נתונים בכל פורמט טקסטאולי מכל מחשב או מכשיר בסביבת העבודה
 • לחולל דו"חות תאימות PCI, SOX, HIPPA, FISMA
 • להפיק גרפים, התראות, לוחות מחוונים ותצוגות חזותיות של המידע
 • לפלטפורמת ה XPOLOG ארבעה חלקים עיקריים:

 • XpoLog Manager– שכבת ניהול המידע ואיסוף הנתונים
 • Search– שכבת תצוגת הנתונים וקונסול החיפושים
 • Dashboards– ויזואליזציה של המידע לפורטלים מרכזיים ודוחות
 • Analytics– שכבת האנליזה האוטומטית של בעיות על גבי המידע
 • השאלה שלך היא המשימה שלנו

  מרטין גהל 7, פתח תקווה
  03-9787273