OpenText

פתרונות OpenText לניהול תוכן ארגוני מאפשרות להפוך את התוכן לערך עסקי לארגון וזאת ללא פשרות נוכח חוקי הרגולציה ואבטחת המידע. פתרון התוכנה של OpenText לניהול תוכן ארגוני תומך בכ-46,000 לקוחות ומיליוני משתמשים הדוברים 12 שפות ב-114 ארצות.

אינטגרציה לשלל סביבות מובילות

הפתרונות מאפשרים לנהל את זרימת המידע ומחזור חיי התוכן בכל רחבי הארגון, החל מלכידת המידע, דרך סיווגו וניהולו וכלה באחסון, הפצה, ארכוב וארגון המידע. הפתרונות מסייעים בתיעוד תהליכי הניהול, הארכוב, האיתור והגילוי האלקטרוני (eDiscovery) על מנת לצמצם עלויות ולמזער סיכונים מחד ומאידך, להעמיק תובנות עסקיות ולמקסם יעילות ארגונית תוך עמידה ביעדי מדיניות המידע ודרישות אבטחת המידע.

תוכן ארגוני - הנכס החשוב ביותר עבור הארגון שלך

הפתרונות של OpenText לניהול תוכן ארגוני (ECM) מסייעים לארגוני אנטרפרייז, ארגוני SMB, סקטורים עתירי מידע, וארגוני OEM:

  • לנהל את המידע לאורך כל מחזור החיים שלו
  • לשפר את היעילות העסקית
  • לעמוד בדרישות רגולציה וניהול תוכן
  • למתן סיכונים
  • לשלוט בעלויות הכרוכות בנפח הגדל והולך של התוכן
  • השאלה שלך היא המשימה שלנו

    מרטין גהל 7, פתח תקווה
    03-9787273