Microfocus

חברת MicroFocus מציעה מגוון מוצרים למודרניזצית והתייעלות תהליכי פיתוח, בדיקת והרצת יישומים על z/OS :

 • Enterprise Developer - סביבת פיתוח מתקדמת מבוססת Visual Studio או Eclipse, לבחירה, עבור יישומי z/OS.
 • Enterprise Test Server - סביבת בדיקות המאפשרת ביצוע לא רק Unit test אלה בדיקות פונקציונליות מלאות , תוך שילוב משאבים מקומיים ומרוחקים על z/OS (תכניות, קבצים, מסדי נתונים).
 • Enterprise Server – סביבה המאפשר הרצת תכניות Cobol/Assembler/PL/I, batch או CICS על Windows או .Linux/Unix
 • בדיקות תוכנה – SILK - איכות תוכנה בדרך הנכונה
 • Visual Cobol

  MicroFocus מביאה את השפה הוותיקה לתוך סביבות פיתוח המודרניות Visual Studio ו- Eclipse. עכשיו תכניתני קובול יוכלו לעבוד כמו כולם בסביבות הפיתוח המקובלות וליהנות מחוויית ויעילות הפיתוח בהן. Visual Cobol נותן פתרון גם לאינטגרציה בין Cobol ל Java ו Net. לטובת מודרניזצית יישומים קיימים ע"י הוספת רכיבי חדשים . ניתן לפתח Managed Cobol ולהריץ אותו על JVM ו Net Framework.

  פתרונות Application Lifecycle Management מבית Borland

  פלטפורמת ענן לייצור אפליקציות ארגוניות וניהול בענן: המוצר מאפשר למנהלי המידע בחברה ליצור אפליקציות תוך כ-15 דקות, כשהתוצר הסופי אינו מאפשר רק גישה למידע, אלא גם שינוי וסנכרון מול משתמש הקצה. כך לדוגמה, מנהלי חנויות יכולים להתעדכן מרחוק בנוגע למלאי המוצרים, לבדוק מי מהעובדים הגיע למשמרת ואפילו להזמין את המוצרים הדרושים, לצד האפשרות ליצור קשר עם שאר העובדים בארגון

 • ניהול דרישות – Caliber - הגדרת וניהול הדרישות העסקיות בארגון פשטות - שימוש חוזר בדרישות על פני פרויקטים, יצירת test cases מתרחישים, שלוב עם פיתוח קוד וכלי בדיקה לאימות ותיקוף
 • Impact analysis - הבנת השפעת השינוי על היעדים העסקיים, תוך מעקב אחרי היחסים בין רכיבי היישום ויזואליזציה - הפחתת העלויות על ידי אספקה איכות גבוהה ביותר באמצעות storyboarding, בניית אב טיפוס וסימולציות
 • ניהול תצורה – Star Team - שליטה מוחלטת על סביבת הפיתוח שלך - Agile - שילוב ניהול פרויקטים וזריז לתהליכי העבודה הארגוניים
 • .

  השאלה שלך היא המשימה שלנו

  מרטין גהל 7, פתח תקווה
  03-9787273