Information Builders

חברת Information Builders ,המיוצגת על ידי חברת SRL Products , מובילה בשוק ה - BI ומתמחה באספקת פתרונות בשלושה תחומים:

 • Integration התממשקות למערכות הארגוניות ואפליקציות באמצעות : Native Adapters , פתרון ESB

 • Integrity מידע ויצירת מידע אמין ונכון לארגון Data Quality

 • Intelligence המאפשר לארגון לקבל החלטות תוך שימוש במערכת לניתוח מידע -בזמן אמת

 • WebFOCUS Business User Edition
  סביבת BI למשתמש העסקי
 • ניתוח בינה עסקית - WebFOCUS

  WebFOCUS -הינו פתרון מודולרי לפלטפורמת Business Intelligence ולפיתוח אפליקציות ויישומי בינה עסקית, תחקור וניתוח מידע מבוסס WEB , המשרתים משתמשים בארגון ומחוצה לו, לרבות ספקים, שותפים, לקוחות ועוד .השילוב של יכולות האינטגרציה למערכות ולאפליקציות השונות בארגון יחד עם הפשטות והאינטואיטיביות של הפתרון מאפשר למשתמשים וצרכני המידע, בכללם חברי הנהלה, אנליסטים, אנשי אופרציה, שותפים,לקוחות, ספקים, ועוד, להפוך את הנתונים למידע ולידע נגיש וזמין. המוצר יכול להשתלב גם כפתרון משלים לצד מערכות BI הקיימות כבר בארגון באופן אינטגרטיבי.

  המוצר מאפשר בין היתר:

 • גישה Native למגוון רחב של מקורות מידע לדוגמא בסיסי נתונים רלציוניים, Big Data כ Hadoop, MongoDB , SAP ECC , SAP/BW ,קוביות OLAP כגון SSAS ,מקורות legacy כגון AS400 , Adabas, VSAM , webservices , אקסל, קבצי טקסט ועוד

 • גישה ישירה ב online למקורות המידע השונים ללא הצורך "לשכפל" נתונים

 • שילוב נתונים בדוחות ובדשבורדים בין מקורות מידע שונים. לדוגמא, שילוב בין נתוני המערכות התפעוליות ומחסן הנתונים אף בטבלה אחת, re-use של stored procedures שכבר הוגדרו בארגון ושילובן כמקור נתונים לדוחות

 • פיתוח דשבורדים אינטראקטיביים שיאפשרו להציג לדוגמא KPI מרכזיים, כולל יכולות drill down/through/across עד לרמת הטרנזקצייה במערכות התפעוליות

 • פיתוח דוחות ודשבורדים ב Real Time מול המערכות התפעוליות לצורך הצפת חריגים בזמן אמת

 • יכולת לפתח דשבורדים אינטראקטיביים ב Offline שיאפשרו למשתמשים להמשיך ולנתח את המידע גם ללא חיבור לבסיסי הנתונים בארגון. הגראפים מבוססים HTML5 וכוללים גם גראפים מסוג מפות גיאוגרפיות בסיסיות.

 • יכולת להקים באופן מהיר InfoApps : אפליקציות דוחות מובנות עם יכולות פרמטריליות חזקות שיאפשרו ניתוח נתונים ויצירת שאילתות גם ע"י המשתמשים "הרגילים". ב WebFOCUS כל אלמנט בדוח יכול להיות פרמטריאלי: בחירת עמודות לתצוגה, קיבוצים, מיונים, פילטרים, עיצוב מותנה, פלט הדוח כך ש"דוח" אחד יכול לענות על עשרות שאלות עיסקיות וכך לחסוך בזמני פיתוח ותחזוקה . כלי הפיתוח מאפשרים לייצר מסכי פרמטרים מורכבים ללא הצורך לדעת

 • היכולת לשלב דוחות/גראפים/דשבורדים שפותחו ב WebFOCUS באמצעות URL גם מתוך מערכות/אפליקציות שקיימות בארגון (בהתאם לתצורת הרישוי שנרכשה)

 • יכולת לעדכן נתונים מתוך דוחות/דשבורדים (write back )

 • מתן יכולת self service למשתמשים עסקיים להגדיר דוחות, גראפים ודשבורדים בשילוב ל Data Discovery לתחקור באופן עצמאי. (כולל שילוב של יכולות "In Memory" )
 • השאלה שלך היא המשימה שלנו

  מרטין גהל 7, פתח תקווה
  03-9787273