Fireglass

גלישה באינטרנט הפכה קריטית ביותר לארגונים ובמהלך השנים האחרונות השימוש בפלטפורמה זאת הפך למקור המידע החשוב ביותר לארגון על מנת לחבר את הארגון עם רשת האינטרנט ולקבל את המידע הרלוונטי עבורו.

למרבה הצער, גלישה באינטרנט היא גם הפלטפורמה העיקרית שגורמת לזיהום הארגון בעזרתן של תוכנות זדוניות המחפשות את פרצת האבטחה ומשם חושפת הארגון לאותם נזקים שאותה תוכנה גורמת.

פתרון הגלישה המאובטחת של Fireglass מבודד את המשתמש שגולש ברשת האינטרנט מפני איומים אלו, פתרון זה מבטל את השטח המותקף ע"י הפרדתו משאר הארגון כך שההתקפות אפילו ברמה התאורטית לא ניתנות לביצוע בתוך הארגון.

Fireglass, חברת הזנק ישראלית, מציגה גישה חדשנית הגורסת כי ניתן למנוע התקפות ואינה מסתמכת על זיהוי פעילות זדונית (בדומה למוצרים קיימים) והינה עמידה בפני התקפות שונות כולל zero day, ערבול והתחמקויות.ISOLATION IS THE SOLUTION

WHAT IS ISOLATION

Isolation הינה תפיסה לאבטחת מידע אשר מבודדת באופן מלא משתמשים מרשת האינטרנט ובכך מונעת חדירת קוד זדוני בזמן אמת מן האינטרנט בכל שיטת התקפה.

הפתרון של Fireglass, מריץ מנוע עיבוד וירטואלי של דפדפן ע"ג שרת יעודי ומוקשח וע"י כך יוצר בידוד בין שכבת העיבוד שרצה על השרת ושכבת התצוגה בדפדפן בתחנות הקצה.

ההתקנה אינה דורשת התקנות בצד לקוח, מותאמת לכל הדפדפנים הנפוצים, כנ"ל גם מכשירים ומערכות הפעלה.

זרם הנתונים בין שכבת העיבוד לבין תחנת הקצה מוגבל ומבוקר ע"י המערכת וכולל רק מידע ויזואלי לכיוון תחנת הקצה ופקודות חיווי מקלדת ועכבר לכיוון השרת ע"ג פרוטוקול שליטה ייעודי - בכך יוצרת Fireglass שכבה בידוד המגנה בצורה שקופה למשתמשי הקצה.

ייחוד נוסף של הפתרון של Fireglass הוא כי המוצר הינו רשתי לחלוטין ואינו מצריך התקנה כלשהי בתחנות הקצה.

השאלה שלך היא המשימה שלנו

מרטין גהל 7, פתח תקווה
03-9787273